Vanaf medio september tot Pasen ontvangt de jeugd van de gemeente kerkelijk onderwijs aan de hand van een door de kerkenraad vastgestelde methode. Hierbij staat Gods Woord centraal, terwijl de Heidelberger Catechismus wordt gehanteerd als leidraad en leerboek. De catechese wordt op maandag- en dinsdagavond gegeven in één van de zalen van het kerkgebouw.

Voor het seizoen 2021/2022 zijn de groepen als volgt ingedeeld:

Groep 1:    11-12 jaar     Dinsdagavond    18.45-19.30 uur    Bovenzaal    ds. B.D. Bouman
                     
Groep 2:   13 jaar   Dinsdagavond   19.30-20.15 uur   Bovenzaal   ds. B.D. Bouman
                     
Groep 3:   14-15 jaar   Dinsdagavond   18.45-19.30 uur   Grote zaal   kand. A. den Hartog
                     
Groep 4:   16-17 jaar   Dinsdagavond   19.30-20.15 uur   Grote zaal   kand. A. den Hartog
                     
Groep 5:   18-19 jaar   Dinsdagavond   20.30-21.15 uur   Grote zaal   kand. A. den Hartog
                     
Groep 6:   20 jaar en ouder   Dinsdagavond   21.15-22.00 uur   Grote zaal   kand. A. den Hartog
                     
Belijdeniscatechisatie:       Dinsdagavond   20.30 uur   Bovenzaal   ds. B.D. Bouman

 

KERKDIENSTEN

Zondag 5 december 2021
5Dec
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Voorbereiding Heilig Avondmaal
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. P.D. van den Boogaard
Tijd: 15:30 uur
Donderdag 9 december 2021
9Dec
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Tijd: 20:45 uur
Zondag 12 december 2021
12Dec
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Heilig Avondmaal
Tijd: 09:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Heilig Avondmaal
Tijd: 14:30 uur
Voorganger: ds. B.D. Bouman - Dankzegging Heilig Avondmaal
Tijd: 18:30 uur
Donderdag 16 december 2021
16Dec
Voorganger: ds. R. van de Kamp - Bijbellezing
Tijd: 19:45 uur

Heeft u geen bijbel?

De Bijbel is het boek waarin God tot de mensen komt